Chessity

De KNSB is een samenwerking gestart met de internet-start-up Chessity. Doel van de samenwerking is het enthousiasme voor schaken op lagere scholen te vergroten en zo de basis te leggen om het aantal schakers substantieel te laten groeien. Overal waar jonge kinderen door Chessity met het schaken in aanraking worden gebracht, blijkt het enthousiasme bij leerlingen en onderwijzers groot.

Wat is Chessity?
Chessity is een online leermethode om spelenderwijs te leren schaken. Het bevat veel 'game-elementen' uit populaire games die een extra stimulans vormen voor kinderen om meer en beter te leren schaken. De methode past zich op diverse manieren aan het niveau en de manier van leren van de speler aan. Dit gebeurt 'onder de motorkap' zodat de speler zich op de game kan concentreren, maar gaandeweg toch beter en sneller leert. Verder is voor trainers een leerlingvolgsysteem ingebouwd, waarmee zij de vorderingen van hun leerlingen kunnen volgen maar ook advies krijgen over de manier waarop de prestaties van individuele leerlingen kunnen worden verbeterd.

Chessity is in hoge mate 'taalloos' en is erop gericht dat mensen zelfstandig kunnen leren schaken. Het is platformonafhankelijk. Dat betekent dat het via elk gangbaar besturingssysteem werkt op desktop, laptop, tablet of smartphone.

Uitproberen?
U kunt Chessity 3 dagen gratis uitproberen. Ga daarvoor www.chessity.nl en meldt u aan.

Aanbod voor KNSB-leden
Voor leden van de KNSB geldt een speciaal kortingsaanbod. Om van dit aanbod gebruik te maken kunnen KNSB-leden op de speciale actiepagina: http://www.chessity.nl/knsb gebruik maken van het KNSB aanbod.

Scholierenlidmaatschap mét Chessity
De KNSB biedt met Chessity een variant van het KNSB-scholierenlidmaatschap aan. Voor 250 euro krijgt een school 50 van deze lidmaatschappen. Die geven om te beginnen recht op het gebruik van Chessity en recht op deelname aan een online KNSB-toernooi voor schoolteams van het basisonderwijs in het vierde kwartaal van het jaar. De 50 lidmaatschappen (ook wel accounts genoemd) hoeven niet allemaal meteen geactiveerd te worden. De activatie kan ook over meerdere jaren gespreid worden.

Het Scholierenlidmaatschap met Chessity geeft ook recht op korting op het gebruik van PlayChess en korting op deelname aan het schaaktoernooi voor schoolteams voor de groepen 3 tot en met 5. Verder krijgt de school een viertal bezoeken per jaar van een geselecteerde Chessity-KNSB-vrijwilliger, die de resultaten van kinderen kan analyseren, advies op maat kan geven, en specifieke vragen kan beantwoorden. Om van dit zeer aantrekkelijke aanbod gebruik te maken kunnen scholen terecht op de volgende webpagina: http://www.chessity.nl/school .

De voorwaarden van het  Scholierenlidmaatschap met Chessity zijn hier te vinden. 

Vragen?
Als u vragen heeft, kunt u een email sturen aan chessity@schaakbond.nl .

 

Document acties
  • Verzenden
  • Afdrukken