Overzicht lidmaatschappen

Er is altijd een schaakvereniging bij u in de buurt. Wanneer u lid wordt van een vereniging bent u automatisch ook lid van de KNSB. Dat biedt u vele voordelen. U treft hier een overzicht van de schaakverenigingen aan. Naast lid van een schaakvereniging kunt u op veel andere manieren lid worden van de KNSB.

Overzicht lidmaatschappen KNSB
De KNSB kent verschillende soorten lidmaatschappen. In de tabel staat een overzicht daarvan waarbij wordt aangegeven op welke diensten het lidmaatschap recht geeft.

Schaak-magazine Deelname KNSB-competitie en NK's Rating-verwerking Specifieke activiteiten Schaken op internet
Lidmaatschap          
Lid van vereniging ja ja ja nee nee
Lid van bijzondere bond ja nee nee nee nee
Persoonlijk lid ja ja ja nee nee
 
Bijzonder lidmaatschap  
Internetschaaklidmaatschap nee nee nee nee ja
Scholierenlidmaatschap nee nee ja ja nee
Ratinglidmaatschap nee nee ja nee nee

Opmerkingen:

  • Het blad Schaakmagazine verschijnt zes keer per jaar en bevat nieuws en achtergronden van het Nederlandse schaakleven.
  • De KNSB-competitie is een landelijke competitie waarin schaakverenigingen tegen elkaar uitkomen. Verder organiseert de KNSB diverse NK's.
  • De rating is een getal die de speelsterkte van een speler aangeeft. De KNSB verzorgt de verwerking van de resultaten en berekent en publiceert ratings.
  • Voor scholieren worden via het scholierenlidmaatschap specifieke activiteiten aangeboden zoals schaaklessen en schoolschaaktoernooien. Scholierenleden ontvangen bij hun aanmelding ook direct een welkomst lespakket. Meer informatie daarover is te vinden bij schoolschaken. Deelnemers aan het project Schaken op school met SpeelZ zijn automatisch ook scholierenlid. Deze deelnemers krijgen extra op een regulier scholierenlid een werkboekje voor bij de groepsinstructie op de school.
  • Schaken op internet kan via het KNSB internetlidmaatschap. Daarbij geldt dat schakers die via een vereniging, school, bijzondere bond, of persoonlijk lidmaatschap al aan de KNSB verbonden zijn een extra korting krijgen.
  • Voor alle leden geldt dat zij instemmen met de voorwaarden en doelstellingen van de KNSB. De KNSB stelt zich ten doel de beoefening van de schaaksport in Nederland te stimuleren, in stand te houden en uit te breiden.

 

Document acties
  • Verzenden
  • Afdrukken